[Edo-Tokyo Sanpo] Vol.8 "Horikiri no Hanashobu" (Horikiri)(5m43s)

Horikiri no Hanashobu

[Horikiri]

(Irises at Horikiri)

Vol.8
YearMay, Ansei 4 (1857)
LocationHorikiri Iris Garden, Katsushika-ku
CooperationHorikiri Iris Garden, Shimizu Glass
Ukiyo-e source and supervision: Kawasaki Isago no Sato Museum