[Edo-Tokyo Sanpo] Vol.10 "Ryogoku Hanabi" (Ryogoku)(5m23s)

Ryogoku Hanabi

[Ryogoku]

(Fireworks at Ryogoku)

Vol.10
YearAugust, Ansei 5 (1858)
LocationNear Ryogoku 1-chome, Sumida-ku
CooperationEkoin Temple, Nihon Sumo Kyokai
Ukiyo-e source and supervision: Kawasaki Isago no Sato Museum