[Edo-Tokyo Sanpo] Vol.12 "Yotsuya Naito Shinjuku" (Shinjuku)(5m11s)

Yotsuya Naito Shinjuku

[Shinjuku]

(The New Station of Naito at Yotsuya)

Vol.12
YearNovember, Ansei 4 (1857)
LocationNear Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku
CooperationToei Subway Oedo Line, Shinjuku Suehirotei, Shinjuku Gyoen National Garden, Shinjuku Sasamoto
Ukiyo-e source and supervision: Kawasaki Isago no Sato Museum